„Istorija“. Mokslo darbai. 64 tomas
Redakcinė kolegija
Spausdinti

Prof. dr. Jūratė Baranova, Vilniaus pedagoginis universitetas (filosofija 01 H)

Doc. dr. Romas Batūra, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija (istorija 05 H)

Prof. dr. Adomas Butrimas, Vilniaus dailės akademija (istorija 05 H)

Ph.D. Christoph Dieckmann, Keele universitetas, Jungtinė karalystė (istorija 05 H)

Prof. habil. dr. Romualdas Grigas, Lietuvos MA narys korespondentas (sociologija 05 S)

Prof. dr. Eugenijus Jovaiša, Lietuvos MA narys ekspertas (vyr. redaktorius), Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)

Prof. dr. Jūratė Kiaupienė, Lietuvos istorijos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas (istorija 05 H)

Prof. dr. Libertas Klimka, Vilniaus pedagoginis universitetas (fizika 02 P, istorija 05 H)

Ph.D. Virgilijus Krapauskas, JAV (istorija 05 H)

Doc. dr. Antanas Kulakauskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Mykolo Romerio universitetas (istorija 05 H)

Prof. habil dr. Mykolas Michelbertas, Vilniaus universitetas (istorija 05 H)

Prof. dr. Juozas Skirius, Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)

Prof. dr. Petras Stankevičius (ekonomika 04 S)

Assoc. prof. Ph.D. Saulius Sužiedėlis, Milersvilio universitetas, JAV (istorija 05 H)

Doc. Ph.D. Joachim Tauber, Nordost institutas (Liuneburgas), Hamburgo universitetas, Vokietija (istorija 05 H)

Prof. habil. dr. Antanas Tyla, Lietuvos MA narys ekspertas (istorija 05 H)

Prof. habil. dr. Liudas Truska, Vilniaus pedagoginis universitetas (istorija 05 H)

Prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Lietuvos MA narys ekspertas, Klaipėdos universitetas (istorija 05 H)

Assoc. prof. Ph.D. Theodore R. Weeks, Pietų Ilinojaus universitetas, JAV (istorija 05 H)

Atsakingoji redaktorė doc. dr. Sandra GRIGARAVIČIŪTĖ, Vilniaus pedagoginis universitetas

Redaktorė Veronika ŠIDLAUSKAITĖ

Vertėja doc. dr. Janina BUITKIENĖ