„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
61 tomas. Turinys
Spausdinti
A. GIRININKAS
Pamarių kultūros bendruomenių ūkininkavimo ypatumai

V. ALMONAITIS
J. NUTAUTAITĖ
Kasdieninis gyvenimas vokiečių ordino Dubysos pilyje

E. BENDIKAITĖ
Nauja kolektyvinės tapatybės dimencija: sionistinis sąjūdis Lietuvoje XIX a. pab.– XX a. pr.

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
Lietuvos garbės konsulatai Norvegijoje 1926–1940 metais

J. SKIRIUS
„Pienocentro” bandymas prasiveržti į JAV rinką XX a. 4-ajame dešimtmetyje

A. ŠENAVIČIUS
Lietuvos valstybinės automobilių inspekcijos teisinis statusas ir raida (1944–1990)

S. RADZEVIČIENĖ
Lietuviškos nytys Šiaurės šalių archyvuose

A. ASTRAMSKAS
Onos Maksimaitienės indėlis tiriant Panevėžio praeitį

B. ŠETKUS
Istorija bendrojo lavinimo mokykloje: moksleivių požiūris

L. KLIMKA
Lietuvos etnokosmologijos muziejaus leidinys

A. ASTRAMSKAS
Konferencija „ Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų,”

J. ŽUKAUSKAITĖ
Tarptautinė konferencija „Sąveika tarp Rytų ir Vakarų Didžiojoje Europos lygumoje finalinio paleolito laikotarpiu: radiniai ir koncepcijos,”