„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
57 tomas. Turinys
Spausdinti
A. MALONAITIS
Įmoviniai kirviai Lietuvoje: bendroji apžvalga

I. RĖKLAITYTĖ
Sanitarinių įrenginių raida Lietuvoje (archeologiniais ir istoriniais duomenimis)

V. ALMONAITIS
J. NUTAUTAITĖ
Vokiečių ordino Dubysos pilies statyba

A. RAGAUSKAS
Renkamos Vilniaus vaitijos genezė: XVI a. pabaiga ar XII a. pradžia

A. ŠENAVIČIUS
Lietuvos valdymo ir teisės transformacijos XVIII a. pabaigoje–IX a. pradžioje

P. BARONAS
Obelių karantinas 1921 metais

J. SIREIKA
Vietos savivaldybių reformos pirmosios Lietuvos respublikos laikais

R. ŠERPYTYTĖ
Nietzsche: laikas, istorija ir nihilizmas

B. ŠETKUS
Kai kurie užduočių ir klausimų istorijos vadovėliuose pateikimo aspektai

P. STANKEVIČIUS
Lietuvos ekonomika (ūkis) stojimo i ES išvakarėse

E. KRIŠČIŪNAS
Komunizmo istorijos vaizdavimas istorijos vadovėliuose

A. JAKIMAVIČIUS
Apginta mokslų istorikės disertacija

A. VASILIAUSKAITĖ
Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas švietėjiška veikla”