„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
56 tomas. Turinys
Spausdinti
B. SALATKIENĖ
Geležies lydymo ir apdirbimo radiniai Lieporių 1-oje gyvenvietėje

L. TRUSKA
Tautinis lietuvių atgimimas ir „žydų klausimas” (XIX a. pabaiga–1914 m.)

J. SNOPKO
Wojskowe aspekty operacji Wilenskiej w kwietniu 1919 roku

V. PUKIENĖ
Prelato Konstantino Olšausko byla ir žiniasklaida 1929–1930 m.

A. RUKŠĖNAS
Veliuonos žydų žūtis 1941 m.

R. KIVILŠIENĖ
L. KLIMKA
Pirmasis sumanymas steigti mokslų akademiją Lietuvoje

H. MARKIEWICZ
Moters portretas XIX a. II pusės Varšuvos spaudoje

L.V. ŽEIMANTAS
Kauno aukštesnioji technikos mokykla pakeliui į aukštesnę pakopą (1929–1940)

P. LAŠINSKAS
Levo Karsavino požiūris į 1917 metų revoliuciją

P. STANKEVIČIUS
Lietuvos pramonės struktūros pokyčiai XX amžiuje

A. GAIGALAITĖ
Lietuvos diplomatas Bronius Kazys Balutis

L. KLIMKA
XXI Baltijos šalių mokslo istorikų konferencija