„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
55 tomas. Turinys
Spausdinti
I. ANTANAITIS-JACOBS
K. ANTANAITIS-JACOBS
Didžiosios deivės sąvoka, mitas ar realybė?

R. RAGAUSKIENĖ
Karaliaus sekretoriaus ir Vilniaus vaito Augustino Meleskio Rotundo (apie 1520–1580 m.) turtas

V. MERKYS
Moksleivių gimtoji kalba ir jos samprata Vilniaus vyskupijos katalikų tikybos pamokose 1905– 1914 m.

S. DRUPAITĖ
XX a. pirmos pusės Lietuvos katalikų bažnyčios vargonininkų draugijos

R. JUZEFOVIČIUS
Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918–1938 m.

L. KLIMKA
Senajai Vilniaus astronomijos observatorijai 250 m.

R. ŠERPETYTĖ
Ar nihilizmas turi istoriją?

S. MATAKAITĖ
Bažnytinis religingumas ir kasdieninis gyvenimas šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje

R. LAUŽIKAS
Lietuvos istorija – interaktyviai

T. BAIRAŠAUSKAITĖ
Naujas Lietuvos totorių herbynas

V. ŽEMGULIS
Istorijos filosofija kaip praktika

L. KLIMKA
Konferencija „Scientia et historia – 2003”

J. SKIRIUS
Amerikos lietuvių kultūros archyvas (AKA) Putname

A. STASIULEVIČIŪTĖ
VPU Katalikų tikybos katedrai 10 metų

V. KNIŪRAITĖ
J. SKIRIUS
Leonas Bičkauskas (1910 09 27–2003 06 18)