„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
54 tomas. Turinys
Spausdinti
E. JOVAIŠA
Dangus baltų gyvenime

A. KUNCEVIČIUS
Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (2): Lietuvos viduramžių miestų raida archeologijos duomenimis

R. BATŪRA
Lietuvos karaliaus Gedimino kova prie Bajerburgo (Veliuonos) ir žūties problema

G. BLAŽIENĖ
Sembos oikonimų variantai ir jų santykis su krašto raidos istorija

L. KURILA
Strokomlės tyrinėjimai Anciulių pilkapyne 1856 m.

A. ŠENAVIČIUS
Lietuviškosios Užnemunės valdymo teisė (1795–1915 m.)

D. STEPONAVIČIENĖ
Puotos Lietuvos valdovo dvare gotikos laikais ( XIV a. pab.–XV a.)

D. VILIMAS
LDK žemės teismų darbo problema (1564–1588 m.)

D. KARVELIS
Biržų pilies statyba XIV a. pabaigoje XVIII a. pirmoje pusėje socialinės komunikacijos požiūriu

J. SKIRIUS
JAV lietuvių ekonominio centro veiklos peripetijos 1934–1940 metais

L. JAŠINAUSKAS
Lietuvos vidurinių mokyklų ugdymo turinys nacių okupacijos metais (1941– 1944 m.)

L. DEGĖSIS
Istorijos proceso samprata ir pilietinio ugdymo metodologija

P. STANKEVIČIUS
Lietuvos ekonomika: lūkesčiai ir tikrovė