„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
53 tomas. Turinys
Spausdinti
A. KUNCEVIČIUS
Lietuvos viduramžių archeologijos tyrimai (1)

G. BLAŽIENĖ
Sembos vietų vardai – istorijos šaltiniai

I. SIDERAVIČIŪTĖ-MICKIENĖ
Kuršiai ir jų kalbos reliktai žemaičių žemėje

D. STEPONAVIČIENĖ
Kai kurie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Vilniaus dvaro kultūros aspektai archeologijos duomenimis

A. ŠENAVIČIUS
Lietuvos valstybės teisės tradicijos raida XIV a. pabaigoje–XVI a. viduryje

R. JURGAITIS
1706 m. vasario 6–10 d. Rečicos elekcinis – tribunolinis seimelis: Lietuvos vyriausiojo tribunolo deputatų rinkimo procedūra

A. ABROMAITIS
Priešo įvaizdžio įsitvirtinimas: Lenkijos suvokimas Lietuvoje 1919– 1920 metais

J. SKIRIUS
JAV lietuvių ekonominio centro formavimasis 1930– 1933 metais

A. GAIGALAITĖ
Lietuviai Samaros gubernijoje XIX a. pabaigoje

J. BANIONIS
Profesoriaus Viktoro Biržiškos gyvenimo ir darbų pėdsakais

L. DEGĖSIS
Istorijos proceso rekonstrukcijos klausimu

B. ŠETKUS
Istorijos mokymo Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje tobulinimo kryptys

V. MARENGOLCAS
Istorijos mokytojai konsultantai

J. MARDOSA
Sief liaudies religijos komisijos IV simpoziumas Edinburge