„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
52 tomas. Turinys
Spausdinti
A. KUNCEVIČIUS
Dar kartą dėl sąvokos ir terminijos – „Kas yra Lietuvos viduramžių archeologija? “

P. BLAŽEVIČIUS
Lošimo kauliukai Lietuvoje

A. ŠENAVIČIUS
Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės teisės bruožai

D. STEPONAVIČIENĖ
Muzikinis gyvenimas Vilniaus žemutinėje pilyje

V. ŽALTAUSKAITĖ
Žemaičių seminarija Rusijos valdžios projektuose ( XIX a. 7–8 dešimtmečiai)

J. SKIRIUS
JAV lietuvių ekonominio potencialo telkimas 1930 metais

A. RAIPA
G. ŽILINSKAS
Nuosavoji ir deleguotoji vietos savivaldybių kompetencija: jos raiška Lietuvos Respublikos 1918–1940 m. teisės aktuose

R. TOTORAITIS
Italijos užsienio politikos „baltiškosios“ projekcijos 1933 metais

L. KLIMKA
Laiko matavimai senojoje Vilniaus astronomijos observatorijoje

Z. NORKUS
Lyginamasis metodas ir daugeriopo konjunktūrinio priežastingumo problema

K. BLAŽYS
Gimtinės istorija – Šėtai 640 metų

V. SELENIS
VPU studentų istorikų mokslinės konferencijos