„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
51 tomas. Turinys
Spausdinti
Sveikiname profesorę Aldoną Gaigalaitę

M. HELTZER
Historical Interpretation of Inscribed Phoenician Arrwheads (Southern Levant, XII–X Centuries B. C. E.)

V. MERKYS
Vilniaus vyskupijos lietuvių ir slavų paribio asimiliacijos modelis XX a. pradžioje: Asavos parapija

E. KRIŠČIŪNAS
Tautų išnykimo teorijos bruožai Lietuvos marksistų darbuose (1914–1940)

J. GUESLIN
Prancūzija ir Lietuvos klausimas (1920–1923 m.): tarp iliuzijų ir realios politikos)

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
Lietuvos diplomatija Skandinavijoje sprendžiant Vilniaus problemą XX amžiaus 4-ame dešimtmetyje

J. SKIRIUS
Lietuvos didžiųjų bendrovių centralizuoti eksporto organizavimas į JAV 1927–1939 m.

R. LAUKAITYTĖ
Stačiatikių vienuolynai Lietuvoje 1944–1990 m.

S. RADZEVIČIENĖ
Ignas Šeinius ir Suomijos kontekstai

L. V. ŽEIMANTAS
Kauno aukštesniosios technikos mokyklos laboratorijos, kabinetai ir dirbtuvės (1920–1940)

J. BARANOVA
Michaelio Foucault (1926–1984) „archeologija“ M. Foucault: istorikas ar filosofas?

S. STAŠAITIS
Istorijos didaktikos katedros veiklos dešimtmetis

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
Juozo Skiriaus monografijos „Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis “ pristatymas

L. KLIMKA
Mokslo istorikų konferencija „Scientia et Historia – 2002“