„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
49-50 tomas. Turinys
Spausdinti
A. BUTRIMAS
Zoomorfinė ir antropomorfinė akmens amžiaus dailė Rytų Baltijos regione (VIII–II tūkstantmetis pr. Kr. )

R. JANKAUSKAS
Lietuvos gyventojų antropologija: nuo seniausiųjų laikų iki XIII a.

E. JOVAIŠA
A. MALONAITIS
Baltai ir antika

L. KLIMKA
Baltų religijos ir mitologijos struktūriniai bruožai

A. KUNCEVIČIUS
Baltų karyba

J. MARDOSA
Talkininkų mitybos modelių kaita XX amžiuje

J. SKIRIUS
Dr. Jono Basanavičiaus laiškai JAV lietuvių veikėjui kun. Antanui Kaupui

R. KAMUNTAVIČIUS
Itališki XVI–XVII a. su Lietuva susiję tekstai

R. ŠERPYTĖ
Laikas ir istorija M. Heideggerio „Sein und Zeit“

A. GAIGALAITĖ
„Klebonu geru aš nebuvau, nes daugiau rūpėjo knyga, mokslas“ (J. Čepėnas)

R. KIVILŠIENĖ
L. KLIMKA
Vertinga mokslo istorijos studija

V. PUKIENĖ
E. KRIŠČIŪNAS
Dvi knygos Amerikos Lietuvių Tarybos veiklai nušviesti

S. A. STASIULEVIČIŪTĖ
Knyga apie ugdytojo, švietėjo ir liudytojo kelią

S. STAŠAITIS
Mokslinė-metodinė konferencija Kaliningrado valstybiniame universitete

J. MARDOSA
Etnografinė praktika

Ž. MAČIUKAS
Trečioji profesoriaus Michaelio Heltzerio viešnagė Lietuvoje

A. JANUŽYTĖ
Monografijos „Lietuvos užsienių reikalų ministrai 1918–1940m.“ pristatymas

E. KRIŠČIŪNAS
Mokslinė konferencija „Istoriko atsakomybė“

A. VASILIAUSKIENĖ
Konferencijos, skirtos prof. Juozui Eretui

S. STAŠAITIS
Mokytojui kraštotyrininkui Kaziui Blažiui – 75-eri

A. VASILIAUSKIENĖ
Tarptautinė mokslinė konferencija „Bazilijonai Lietuvoje ir Ukrainoje“