„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
48 tomas. Turinys
Spausdinti
E. JOVAIŠA
Baltai ir gintaras

N. ASADAUSKIENĖ
Ona Radvilaitė-Kiškienė (veiklios XVI a. LDK moters portretas)

L. KLIMKA
A. RAGAUSKAS
Nauji duomenys apie įžymųjį Vilniaus laikrodininką Jokūbą Gierkę (XVI a. pabaiga–1666 09 05)

I. ŠENAVIČIENĖ
Varnių kultūros centras: dėmesys bažnyčios istorijos dokumentams 1845–1865 m.

I. ŠENAVIČIENĖ
Nežinomas Motiejaus Valančiaus ganytojiškas laiškas

L. KLIMKA
Senosios Vilniaus astronomijos observatorijos instrumentarijus

E. BAKONIS
Idealus istorijos vadovėlis: tarp realybės ir siekiamybės

J. BARANOVA
Knyga apie Maxo Webrio istorinę sociologiją

A. KASPARAVIČIUS
Kam ruošėsi SSRS Antrojo pasaulinio karo išvakarėse?

B. ŠETKUS
Tarptautinis seminaras apie Holokaustą Jad Vašeme

L. KLIMKA
Mokslo istorikų konferencija akademikui P. Slavėnui atminti

A. VISOCKIS
Lietuva ir Nato: Parlamentinė Asamblėjos sesija Vilniuje