„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
46 tomas. Turinys
Spausdinti
Z. MEDIŠAUSKIENĖ
Konservatyvi industrinės visuomenės kritika XIX a. vidurio Lietuvoje

A. ASTRAMSKAS
Kauno gubernijos apskričių centrai: savivaldos raida ir sudėtis 1878–1914 metais

J. MARDOSA
Erotizmai lietuvių valstiečių talkose (55XIX a. pabaiga–XX a. pirma pusė)

L. SALDUKAS
Lietuvių perkeltųjų asmenų vidurinis ir specialusis švietimas Vakarų Vokietijoje 1945–1950 metais

A. VASILIAUSKIENĖ
Vienuolika Juozo Jakšto laiškų prof. Zenonui Ivinskiui

L. V. ŽEIMANTAS
Kauno aukštesnioji technikos mokykla – lietuviškųjų specialiųjų vidurinių mokyklų pirmagimė 1920–1929 metais

T. HARVIAAINEN
Lietuvos karaimai

E. KRIŠČIŪNAS
Vasario 16-oji ir Baltijos tautų laisvės byla

D. BURBA
Jaunųjų istorikų idėjos

A. GAIGALAITĖ
Ar galima regioninius tyrinėjimus vadinti mokslu?

S. STAŠAITIS
III tarptautinė didaktikos konferencija

I. VAŠKEVIČIŪTĖ
Dar vienas indėlis tiriant mūsų protėvių materialinę kultūrą

N. ASADAUSKIENĖ
Naujas darbas sena tema: Mikalojus Radvila Rudasis šiandieninių tyrimų šviesoje

A. VASILIAUSKIENĖ
Mokslinė konferencija „Technikos mokslų raida Lietuvoje“

L. KLIMKA
X Kraštotyros draugijos suvažiavimas