„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
44 tomas. Turinys
Spausdinti
R. BANYTĖ
Jūra ir žmonės. Keletas pastebėjimų apie pajūrio baltų gyvenseną ir papročius senajame geležies amžiuje

I. BURINSKAITĖ
Lietuvos kaimo namų ir klėčių dvisluoksnių durų ornamentai (XIX a. II pusė–XX a. pradžia)

I. ŠENAVIČIENĖ
Katalikų bažnyčios 1865 m. religinė kova ir jos reikšmė lietuvių tautiniam atgimimui

R. SPERSKIENĖ
Lietuvos valstybingumo atkūrimas ir mokyklos pertvarkymo problema 1915–1918 metais

I. ŠENAVIČIENĖ
A. ŠENAVIČIUS
Aukštieji kursai: organizaciniai darbai ir sunkumai

L. KLIMKA
Konferencija „Scientia et historia – 2000“

A. JANUŽYTĖ
Atverstas naujas puslapis Lietuvos tautinių mokyklų istoriografijoje

A. VASILIAUSKIENĖ
Jaunųjų istorikų konferencijos Rietave

L. KLIMKA
Konferencija „Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje“