„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
42 tomas. Turinys
Spausdinti
A. GAIGALAITĖ
Diplomatinis balius

A. VASILIAUSKIENĖ
Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir „T. Aškūnų bei b. Asių kolchozo Moderniojo Cirko biuleteniai“

L. KLIMKA
R. KIVILŠIENĖ
Edukacinė komisija ir fizikos mokymas senajame Vilniaus universitete

Z. NORKUS
Maxo Weberio „idealieji tipai“ ir šiuolaikinė istorijos ir socialinių mokslų filosofija

S. IGNATAVIČIUS
Moksleivių savivaldos institucijos Lietuvos švietimo sistemos kaitos kontekste

L. KLIMKA
Lietuviškų tradicijų rate

V. MARENGOLCAS
Istorijos mokytojų konsultantų seminaras Rytų Lietuvoje

J. SIREIKA
„Šiaulių metraštis“ – Šiaurės Lietuvos istorijos šaltinis