„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
40 tomas. Turinys
Spausdinti
I. ŠENAVIČIENĖ
Tautos budimas ir blaivybės sąjūdis

Z. MEDIŠAUSKIENĖ
Kas skyrė ir kas jungė lietuvius bei lenkus XIX a. viduryje

V. PUKIENĖ
Lietuviškų vadovėlių rengimas ir leidyba 1905–1918 metais

A. ŠENAVIČIUS
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto teisinė prigimtis ir konstitucinė reikšmė

J. RAČKAUSKAS
Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje veikla ( 1981–1998)

F. SLIESORIŪNAS
Marija Andziulytė-Ruginienė – pirmoji lietuvė istorijos mokslų daktarė

I. SELIUKAITĖ
Naujos kraštotyros knygos

L. KLIMKA
Pirmasis Sėlijos kongresas Aknistėje

L. KLIMKA
Konferencija „Technikos mokslų raida Lietuvoje“

V. ŽALTAUSKAITĖ
Konferencija „Asmuo, tauta, visuomenė XIX–XX a. sandūros Lietuvoje. Skiriama Vinco Kudirkos 100-osioms mirties metinėms paminėti