„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
38 tomas. Turinys
Spausdinti
A. MALONAITIS
Ornamentuotieji siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje

N. ASADAUSKIENĖ.
Kiškų giminės konfesinės nuostatos (XV a. pab.– XVII a. pr.)

R. JURGAITIS
Vilniaus miesto problemos Vilniaus seimelyje XVIII a.

A. GAIGALAITĖ
Vasario 16-oji – objektyvus dėsningumas ar atsitiktinumas

J. LAPĖNAITĖ
Priešlėktuvinės apsaugos organizacijų kūrimas Lietuvoje

B. ŠETKUS
Žydų tautinės autonomijos reikšmė plėtojant žydų švietimą tarpukario Lietuvoje

I. VAŠKEVIČIŪTĖ
Tragiškieji Vilniaus Tuskulėnai

S. GRIGARAVIČIŪTĖ
1918 m.: sausio 3 ir vasario 16 Lietuvos istorijoje

R. ŠVIEDRYS
Discovering the Long-Range Impacts of Technology

M. P. ŠAULAUSKAS
Apie kultūros filosofiją, Vakarus ir Lietuvą

L. KLIMKA
Šventoji Žemaitijos žemė

L. KLIMKA
Tarptautinė konferencija „Fotografijos istorija ir postmodernizmas“

L. KLIMKA
Konferencija „Lietuvos kariuomenės 80-metis“

A. VASILIAUSKIENĖ
Paulius Rabikauskas SJ (1920 08 16–1998 03 07)