„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
37 tomas. Turinys
Spausdinti
A. GAIGALAITĖ
Mūsų mokytojai: Juozas Avižonis ( 1882–1972)

A. SIMNIŠKYTĖ
Eikotiškio kapinynas Rytų Lietuvos pilkapių kultūros kontekste

V. ALMONAITIS
Žemaitijos administracinės struktūros XIV a. pabaigoje–XV a. pradžioje bruožai

J. SIREIKA
Lietuvos valdžios 1918 lapkričio 11 d. atsišaukimas „Lietuvos piliečiai“ ir vietos savivaldybių kūrimosi pradžia

A. VASILIAUSKIENĖ
Profesorius Adolfas Damušis – kovotojas už Lietuvos laisvę

B. VONSAVIČIUS
Nauji Gelgaudų pilies nuosavybės duomenys

I. ŠENAVIČIENĖ
Iš Prano Viroko palikimo: žiupsnelis atsiminimų apie Motiejų Valančių

E. GEČIAUSKAS
Ugnies garbintojų miestai arabų geografo Idriso 1154 metų veikale

J. SKIRIUS
XX amžiaus Lietuvos istorija Jungtinių Amerikos Valstijų archyvuose

A. BALČYTIENĖ
Kompiuteriniai kultūros paveldo atspindžiai

K.B. PAULAVIČIUS
P. STANKEVIČIUS
Atkurtos Lietuvos ūkiui aštuoneri metai

I. SELIUKAITĖ
Vilnijos krašto istorijos fragmentas

B. VONSAVIČIUS
Naujas istorijos šaltinis mokslui ir visuomenei

L. KLIMKA
Mokslo istorikų konferencija „Scientia et Historia – 97“

J. A. MARTIŠIUS
Scientia et Historia – 98

L. KLIMKA
Konferencija „Technikos mokslų raida Lietuvoje“,