„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
36 tomas. Turinys
Spausdinti
S. A. BAČKIS
Lietuvos diplomatinė tarnyba (1940 06 15–1990 03 11)

E. JOVAIŠA
Senasis geležies amžius: paminklai ir kultūros

N. ASADAUSKIENĖ
Didikų Kiškų šeimos giminiavimosi tradicijos XV a. pab. – XVI a.

A. ŠENAVIČIUS
Lietuvos teisės raida

A. KASPARAVIČIUS
Vakarų šalių požiūris į 1926 metų perversmą Lietuvoje

A. GAIGALAITĖ
Penkios dienos Lietuvos istorijoje

J. SKIRIUS
Lietuvos vyriausybių požiūris į pasaulines parodas Jungtinėse Amerikos Valstijose 1926–1940 metais

A. VISOCKIS
Studentai iš Lietuvos Kijevo Šv. Vladimiro universitete prieš šimtą metų

B. VONSAVIČIUS
Nauji dokumentai Tautos namų klausimu

A. GAIGALAITĖ
Lietuvos diplomatinė tarnyba sovietinės okupacijos išvakarėse

M. HELTZER
Apie kai kurias naujas Senovės Rytų ir biblistikos istorijos problemas

H. MARKIEWICZ
Vilniaus Labdarių draugijos veikla XIX amžiaus pradžioje

L. KLIMKA
Kartografija, topografija ir geodezija senajame Vilniaus universitete

O. DAHL
Istorijos savitumas

A. BALČYTIENĖ
Hipertekstinio istorijos mokymo prielaidos

E. KRIŠČIŪNAS
Lietuvių, latvių ir estų radikalių politinių jėgų bendradarbiavimo 1987–1992 metais kryptys

D. KARVELIS
Biržų Radvilos ir knyga XVII amžiuje

V. RAUDELIŪNAS
Antrasis Lietuvos Metrikos tomas

S. STAŠAITIS
Knyga istorijos mokytojui

B. ŠETKUS
Naujas ir neįprastas vadovėlis

B. ŠETKUS
Mokiniams – apie istorinius asmenis

S. STAŠAITIS
Daugpilio pedagoginio universiteto septintuosiuose moksliniuose skaitiniuose

B. ŠETKUS
Tarėsi istorijos vadovėlių autoriai

V. MARENGOLCAS
Lietuvos istorijos mokytojų vasara

L. KLIMKA
Konferencija Gdanske „Astronomija kultūroje“

A. GAIGALAITĖ
Vincas Martinkėnas

D. KARVELIS
Vincas Kryževičius