„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
35 tomas. Turinys
Spausdinti
J. SKIRIUS
B. K. Balučio atsiminimai apie 1926 m. gruodžio 17 d. perversmą

E. JOVAIŠA
Senojo geležies amžiaus visuomenės struktūros atspindžiai baltų laidojimo paminkluose

A. MALONAITIS
Siauraašmeniai pentiniai kirviai Lietuvoje (tyrinėjimų metmenys)

N. ASADAUSKIENĖ
LDK diduomenės genealoginės sampratos atsiradimas

A. KAUKIENĖ
Laiškai iš praeities

H. TAPANI
Naujo gyvenimo ženklai karaimų bendruomenėse

A. VISOCKIS
Broniaus Untulio studijos Kijevo universitete

M. R. HINKKANEN
Britų prekyba ir įmonės Baltijos valstybėse 1919– 1925 metais

L. KLIMKA
Astrofiziniai darbai senojoje Vilniaus observatorijoje

J. A. MARTIŠIUS
Apie Konstantino Šakenio palikimą (115-ąsiais gimimo metines minint )

S. STAŠAITIS
Juridinių dokumentų analizės klausimai

A. GAIGALAITĖ
Ar 1926 metai turėjo įtakos 1939-iesiems Lietuvos užsienio politikoje?

E. JOVAIŠA
Archeologas Petras Tarasenka

L. KLIMKA
Mokslo istorikų konferencija „Technikos mokslų raida Lietuvoje“

L. KLIMKA
VI knygotyros seminaras, skirtas lietuviškų kalendorių 150-mečiui

L. KLIMKA
Kraštotyrininkai mini Balio Buračo 100-ąsias gimimo metines

V. KNIŪRAITĖ
J. A.MARTIŠIUS
III tarptaurinė mokslinė konferencija „Švietimo reforma ir mokytojų rengimas“

E. KRIŠČIŪNAS
Istorikui, pedagogui Juozui Galvydžiui – 100 metų

J. A. MARTIŠIUS
Konferencija „Scientia et historia – 96“

V. MATULAITIS
Toronto Maironio lietuvių mokyklos kronika (tęsinys, pradžia žr.: Istorija XXXIV, p. 183–184)

S. STAŠAITIS
Stažuotė tarptautiniame Georgo Eckerto vadovėlių tyrimo istitute Braunshweige

B. ŠETKUS
Seminaras mūsų istorijos vadovėlių autoriams Braunschweige

A. VISOCKIS
Jubiliejinė mokslinė konferencija, skirta Jono Basanavičiaus (1851–1927) 1-osioms gimimo metinėms Varnoje

A. VISOCKIS
Tarptautinė konferencija „Sūduvos priešistorija ir istorija“ Marijampolėje