„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
33 tomas. Turinys
Spausdinti
R. BATŪRA
LDK jėgos Rusios gynybinėje kovoje prieš totorių feodalų puolimas

E. BAKONIS
Istorijos ir kultūros paminklų apsauga Lietuvoje 1918–1940 metais

J. SKIRIUS
Didžiosios Britanijos lietuvių parama atsikuriančiai Nepriklausomai Lietuvai 1914–1918 metais

P. TOMKUS
Lietuvos gyventojų emigracijos į Pietų Afriką pradžia (iki 1899 m.)

A. TUPČIAUSKAS
Pabaltijo šalių universitetas Hamburge – Pineberge

A. VISOCKIS
Sankt Peterburgo katalikų dvasinė akademija ir Lietuva

I. ŠENAVIČIENĖ
Vilniaus universiteto fizikos profesorių mokslinės kelionės

A. GAIGALAITĖ
Dėl 1905–1907 metų revoliucijos Lietuvoje vertinimo

G. VON RAUCHAS
Baltijos valstybių istorija

G. PUODŽIŪNAS
Archeologinių gyvenviečių tyrinėjimų istorija (XIX a. pr.–XX a. 4-tas dešimtmetis)

V. PUKIENĖ
Pirmosios lietuviškos mokyklos XX a. pradžioje

J. BARANOVA
Moralinių vertinimų istorijoje problema

V. DUMBLIAUSKAS
Santuokinė šeima etnografijos požiūriu

S. STAŠAITIS
Studentų priėmimas į Izraelio aukštąsias mokyklas

M. MICHELBERTAS
Archeologinėje parodoje „Baltai“ apsilankius

A. VYŠNIAUSKAS
Mokslinė konferencija „II Plechanovo skaitymai“

V. KNIŪRAITĖ
1922 m. žemės reformos sukurtos prielaidos Lietuvos žemės ūkio raidai

A. VYŠNIAUSKAS
Senųjų socialinių struktūrų griovimas kaip valstybinio integravimo priemonė (Lietuvos pavyzdžiu XIX –XX a.)

Etnografinių ekspedicijų atgarsiai