„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
32 tomas. Turinys
Spausdinti
A. MICKEVIČIUS
Henrikas Latvis apie kuršius

A. VASILIAUSKIENĖ
Antrojo Lietuvos Statuto Jano Chotimskio nuorašo paleografija ir istorija

S. LAZUTKA
Trečiajam Lietuvos statutui 400 metų (nuo Pirmojo iki Trečiojo statuto)

V. GRICKEVIČIUS
Rusų masinės migracijos į Lietuvą ir Baltarusiją XVIII a. antrojoje pusėje mastai ir priežastys (pagal skelbtus rusiškus šaltinius)

S. PAMERNECKIS
Baudžiavinių valstiečių ūkių ekonominė struktūra XVIII a. pabaigoje (Šiaulių ekonomijos inventorinės medžiagos pagrindu)

S. JEGELEVIČIUS
Lietuvos archyvai Pirmojo pasaulinio karo metais