„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
28 tomas. Turinys
Spausdinti
A. LUCHTANAS
Gyvenvietė Kernavėje prie Neries

A. BUMBLAUSKAS
V. VAIVADA
Antitrinitarizmo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje socialinių pagrindų klausimu

A. VASILIAUSKIENĖ
Antrojo Lietuvos Statuto Lucko nuorašo paleografija

L. TRUSKA
Žemaičių vyskupystės bažnyčių žemėvalda

R. ŠIDLAUSKAS
Jono Rustemo mokymo programa

J. SKIRIUS
Lietuvių buržuazijos politinių grupuočių mėginimai užmegzti santykius su JAV valdžia 1917–1919 m.

V. KNIŪRAITĖ
1922 m. buržuazinės žemės reformos Lietuvoje parengimas

A. GAIGALAITĖ
Mokesčių ir paskolų įtaka valstiečių naujakurių padėčiai Lietuvoje 1922–1940

E. USAČIOVAITĖ
Baldai lietuvių liaudies šeimyninėse apeigose