„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
26 tomas. Turinys
Spausdinti
A. VASILIAUSKIENĖ
Apie Antrojo Lietuvos statuto (1566 m.) vieno nuorašo paleografiją

J. URBONAS
Vilniaus universiteto dailės katedrų plėtotė (1773–1832)

R. ŠIDLAUSKAS
Piešimo mokyklos įkūrimas Vilniaus universitete

P. FREIDHEIMAS
Vilniaus gmina: Atsiradimas, Veikla. Idėjiniai ieškojimai (Iš Lietuvos – Lenkijos revoliucinių ryšių istorijos)

A. VISOCKIS
J. Montvilos piešimo klasės Vilniuje

L. ŠABAJEVAITĖ
Lietuvos istorijos problemos Vilniaus Stepono Batoro universiteto istorikų darbuose

B. DAŠČIORAS
Lietuvos ir Vokietijos ekonominės derybos 1927–1928 m.

A. KAVALIAUSKAS
Tarybinės lietuvių literatūros klausimai buržuazinės emigracijos kritikoje

E. LAZAUSKAITĖ
Vilniaus universiteto etnografinės ekspedicijos 1950–1985 m.