„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
25 tomas. Turinys
Spausdinti
A. LUCHTANAS
Gyvulininkystė ir medžioklė Rytų Lietuvoje I tūkstantmetyje prieš mūsų erą (Narkūnų piliakalnio duomenimis)

S. STAŠAITIS
Iš Lietuvos ir Indijos ryšių istorijos (iki 1940 m.)

A. KULAKAUSKAS
1863 m. „Laikinųjų taisyklių Vilniaus, Kauno, Gardino, Minsko, Mogiliovo ir Vitebsko gubernijų liaudies mokykloms“ parengimas ir svarstymas dėl lietuvių kalbos vartojimo Lietuvos pradžios mokyklose

S. LAZUTKA
I. VALIKONYTĖ
1905–1907 m. revoliucijos Lietuvoje istoriografija

Z. BUTKUS
Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919 metais

B. DAŠČIORAS
Lietuvos ir Vokietijos ekonominių santykių raida 1919–1922 metais

A. EIDINTAS
Emigracijos biurų veikla Lietuvoje 1920–1940 metais

A. JAKUBČIONIS
Žemės ūkio kooperacijos pertvarkymas 1940–1941 m. ir jos atkūrimas 1944–1945 m. Lietuvos TSR