„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
24 tomas. Turinys
Spausdinti
R. JUZEFOVIČIUS
Mokslo raida tarybų Lietuvos šakinėse mokslinio tyrimo įstaigose 1945–1956 metais

E. GUDAVIČIUS
Dėl lietuvių žemių konfederacijos susidarymo laiko

A. BUMBLAUSKAS
Lietuvos humanistų klasinės orientacijos klausimu

A. ŠIDLAUSKAS
Aukštosios mokyklos atsiradimo Vilniuje istoriografija

V. GRICKEVIČIUS
Masinė rusų emigracija į Lietuvą ir Baltarusiją XVIII a. pirmojoje pusėje kaip klasių kovos forma prieš baudžiavinės priespaudos stiprinimą (pagal skelbtus rusiškus šaltinius)

V. GASIŪNAS
Vilniaus universiteto litografija

D. KAUNAS
Svarbiausios lietuviškos spaudos leidyklos Klaipėdoje (iki 1919 m.)

E. JOVAIŠA
Lauksvydų kapinynas