„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
23 tomas. Turinys
Spausdinti
E. GUDAVIČIUS
Aukščiausia žemės nuosavybė „Barbarinėje“ Lietuvoje

L. TRUSKA
Demografiniai ir ekonominiai 1657–1658 bei 1708–1711 m. maro padariniai Žemaičių vyskupo valdose

P. FREIDHEIMAS
Nauja medžiaga apie konspiracinius būrelius Kaune ir Šiauliuose XIX a. devinto dešimtmečio pabaigoje–paskutinio pradžioje

E.J. MORKŪNAS
Vėjo malūnų girnos Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje

A. ENDZINAS
Vincas Mickevičius-Kapsukas – pirmųjų tarybinio liaudies švietimo nuostatų rengimo dalyvis

A. GAIGALAITĖ
R. MIKNYS
Liaudies demokratų partijos programos klasinės esmės klausimu

L. ŠABAJEVAITĖ
Vilniaus Stepono Batoro Universiteto istorijos katedrų struktūra (1919–1939 m.)

B. DAŠČIORAS
Lietuvos ir Vokietijos ekonominių santykių, susijusių su Klaipėdos krašto perėjimu Lietuvos suverenitetan, reguliavimas 1923–1929 metais

V. PŠIBILSKIS
Kultūros – švietimo įstaigos Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais