„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
22 tomas. Turinys
Spausdinti
S. STAŠAITIS
Industrinių liaudies ūkio šakų ir aptarnavimo sferos darbininkų kadrų rengimo (1940–1970 m.) tarybų Lietuvoje specifika

R. KRUTULYTĖ
Tarybų Lietuvos kolūkiečių socialinės struktūros pakitimai septintajame dešimtmetyje

E. GUDAVIČIUS
1219 metų sutarties dalyviai ir jų vaidmuo suvienijant Lietuvą

A. BUMBLAUSKAS
Renesanso Lietuvoje ir nacionalinės lietuvių kultūros formavimosi pradžios klausimu

S. PAMERNECKIS
XVIII a. pabaigos–XIX a. pirmo trečdalio Šiaulių ekonomijos inventoriai kaip istorijos šaltinis

D. KAUNAS
„Holco ir Šerniaus įpėdinio“ (Zybertų) leidykla ir spaustuvė 1894–1914 metais (Iš Klaipėdos lietuviškos spaudos leidimo istorijos)

L. VLADIMIROVAS
Kokia kalba buvo kalbama ir rašoma Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIV–XVII amžiais?