„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
21-2 tomas. Turinys
Spausdinti
E. GUDAVIČIUS
Dėl I Lietuvos Statuto lotyniškųjų nuorašų ir kopijų

E. ENDZINAS
Žemės ūkio mokslai Vilniaus universitete XIX a. pradžioje

E. ALEKSANDRAVIČIUS
Dailininkas Jonas Zenkevičius ir lietuvių demokratinis judėjimas

D. KAUNAS
Knygų leidėjai H. Holcas ir M. Šernius Klaipėdoje

V. LASTAS
Pabaltijo geležinkelių tinklo formavimasis ir augimas iki 1940 m.

A. GAIGALAITĖ
Lietuvos ginčas su Anglija dėl prekių pervežimo 1930–1938 m.

E. J. MORKŪNAS
Vėjo malūnų tipai ir variantai Lietuvoje XIX a.–XX a. pirmaisiais dešimtmečiais

A. VAITKŪNAS
K. Marksas ir F. Engelsas apie agrarinę krizę Anglijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje