„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
19-2 tomas. Turinys
Spausdinti
J. LOJKO
Ekonominių priemonių įgyvendinimo tarybų Lietuvos žemės ūkyje patirtis (1965–1970)

D. PEREDNIENĖ
Lietuvos LKJ veikla, ugdant komjaunuolių ir jaunimo aktyvumą 1952–1958 metais

B. VONSAVIČIUS
Vietiniai laikraščiai ir redakcijų medžiaga – šaltinis Lietuvos TSR kolektyvizacijos istorijai (1948–1959 m.)

R. ŽIUGŽDA
Lietuvos tarptautinės padėties 1939 m. lapkričio mėn. – 1940 m. pirmoje pusėje klausimu

Č. MANČINSKAS
Studentų kontingentai ir specialistų išleidimas Lietuvos aukštosiose mokyklose buržuazijos valdymo metais

A. EIDINTAS
Lietuvos darbo žmonių kova už politines teises 1919–1920 metais

D. KAUNAS
Klaipėdos spaustuvės, epizodiškai leidusios lietuvišką spaudą (iki 1919 m.)

G. DZEMIONAS
Liaudies švietimo Seinų ir Suvalkų krašte XIX a.