„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
18-2 tomas. Turinys
Spausdinti
M. MICHELBERTAS
Papildomi duomenys apie Romos monetų radinius tarybų Lietuvos teritorijoje

D. PEREDNIENĖ
LLKJS gretų telkimas ir stiprinimas socializmo kūrimo užbaigimo (1952–1958) metais

R. ŽIUGŽDA
Vokietijos ir Lietuvos santykiai 1929–1933 metais

A. EIDINTAS
Lietuvos profesinių sąjungų suvažiavimas 1920 metais

D. KAUNAS
Iš Klaipėdos krašto spaudos atsiradimo istorijos

G. DZEMIONAS
Seinų ir Suvalkų krašto gyventojų dinamika 1808–1865 m.

V. SAVICKIS
Upytės apskritis prancūzų okupacijos metu (1812 m.)

J. ŠIMKAUSKIENĖ
J.A. Proišhofo darbas „Universitetas Vilnensis“

P. KULIKAUSKAS
Nauja archeologijoje

M. MICHELBERTAS
Bizantiška moneta iš Daukšaičių, Klaipėdos raj.