„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
18-1 tomas. Turinys
Spausdinti
V. LESČIUS
Vietinių tarybų veikla, vystant visuomeninę gyvulininkystę Lietuvoje 1952–1956 metais

V. KAŠAUSKIENĖ
Idėjinis politinis respublikos pedagoginių institutų studentų auklėjimas (1959–1970 m.)

R. KRUTULYTĖ
Tarybų Lietuvos kolūkiai 1959–1965 metais

Č. MANČINSKAS
Kova dėl aukštosios mokyklos ir jos įkūrimas buržuazinėje Lietuvoje

A. BACYS
Lenkijos karalystės darbininkų kova 1905–1907 metų revoliucijoje

P. DUNDULIENĖ
Dėl plūgo atsiradimo ir paplitimo Lietuvoje