„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
16-2 tomas. Turinys
Spausdinti
J. JARMALAVIČIUS
Marksistinių – lenininių sąžinės laisvės idėjų įgyvendinimas tarybų Lietuvoje (1940–1951 m.)

R. GIEDRIENĖ
Senųjų tikėjimo apraiškos XX a. lietuvių laidojimo papročiuose

R. VĖBRA
Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla

G. DZEMIONAS
Suvalkų ir Seinų krašto XIX a. metrikų knygos kaip istorijos šaltinis

A. MAKAREVIČIUS
Vilkijos valsčius feodalinėje Žemaitijoje (iki XVIII a. pabaigos)

S. LAZUTKA
I. VALIKONYTĖ
Privilegijuoto luomo moters (motinos, žmonos, dukters, sesers) turtinė padėtis pagal Pirmąjį Lietuvos Statutą,

P. KULIKAUSKAS
Obelytės, Alytaus raj., piliakalnis ir jo tyrinėjimų duomenys