„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
16-1 tomas. Turinys
Spausdinti
K. SURBLYS
Tarybų Lietuvos darbininkų sudėties pakitimai aštuntajame penkmetyje ir pirmaisiais devintojo penkmečio metais (1966–1972)

S. JEGELEVIČIUS
Valstybinių archyvų atkūrimas ir tolesnis vystymas tarybų Lietuvoje 1944–1970 metais

A. ŠULUS
Apie kai kuriuos Nacionalinio fronto struktūros ir funkcijų Lenkijoje dėsningumus

S. ČEPULIENĖ
Lietuvos KP kova už profsajungų išsaugojimą ir sustiprinimą fašistinės korporacinės sistemos sąlygomis

A. GAIGALAITĖ
Lietuvos ir Anglijos 1934 m. prekybos sutartis

B. DUNDULIS
Napoleono politika Lietuvoje Lenkijos karalystės atkūrimo klausimu 1812 m.

I. VASILEVSKIENĖ
S. LAZUTKA
Pirmojo Lietuvos Statuto Ališavos nuorašas

P. DUNDULIENĖ
Žemė lietuvių tikėjimuose ir liaudies mene