„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
15-2 tomas. Turinys
Spausdinti
R. KRUTULYTĖ
Kolūkinės santvarkos vystymasis tarybų Lietuvoje aštuntojo penkmečio metais

P. KIZNIS
K. STRUMSKIS
Tarybų Lietuvos bendradarbiavimas su kitomis tarybinėmis respublikomis, atkuriant ir išvystant tarybų Lietuvos

V. SINKEVIČIUS
Lietuvos valstiečių dalyvavimas revoliuciniame ir atifašistiniame judėjime 27–40 metais

B. DAŠČIORAS
Vokietijos agrarinio protekcionizmo politikos padariniai Lietuvai 25–28 m.

H. VIDERHOFTAS
Antitarybiškumas ir tarybinis konsulatas Hamburge 18 m. lapkričio revoliucijos Vokietijoje metu

D. BUTĖNAS
Dvarų šeimynos Lietuvoje XVII amžiuje

E. GUDAVIČIUS
Pirmojo Lietuvos Statuto baudžiamosios teisės bruožai

P. KULIKAUSKAS
Sudargo piliakalniai