„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
15-1 tomas. Turinys
Spausdinti
K. STRUMSKIS
Tarybų Lietuvos bendradarbiavimas su kitomis tarybinėmis respublikomis, atkuriant bei išvystant mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonę (1940–1965 m.)

J. LAKIS
Dėl Lietuvos pramonės darbininkų struktūros vystymosi pereinamuoju iš kapitalizmo į socializmą laikotarpiu

V. TUTKUS
Raudonosios armijos Kauno puolamoji operacija 1944 metais

S. JEGELEVIČIUS
Centrinio valstybės archyvo kūrimasis Kaune

Z. PILKAUSKAS
Reakcinis klerikalizmo vaidmuo, rengiant vadovėlius buržuazinėje Lietuvoje (1919–1940 m.)

J. MAI
Dėl atgarsio Vokietijoje į TSRS susikūrimą

I. ČEPIENĖ
Svarbiausieji XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių liaudies vestuvių apeigų atlikėjai (piršlys, vyriausias pabrolys)

P. DUNDULIENĖ
Saulė lietuvių liaudies mene ir tautosakoje