„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
14-2 tomas. Turinys
Spausdinti
K. STRUMSKIS
Tarybų Lietuvos bendradarbiavimas su kitomis tarybinėmis respublikomis, atkuriant ir išvystant lengvąją pramonę 1940–1965 metais

V. LESČIUS
Vietinių tarybų organizacinio masinio darbo gerinimas Lietuvoje 1952–1965 metais

A. BENDŽIUS
Komjaunimo ir pionierių organizacijų veikla tarybų Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 1952–1970 metais

K. SURBLYS
Pabaltijo tarybinių respublikų socialistinio industrializavimo klausimu

B. DAŠČIORAS
Mažasis pasienio susisiekimas tarp Lietuvos ir Vokietijos 1919–1928 metais

Z. PILKAUSKAS
XIX a. pabaigos–XX a. pradžios istorijos vadovėliai Lietuvoje

S. LAZUTKA
Pirmojo Lietuvos statuto Slucko bei Pulavų nuorašai