„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
14-1 tomas. Turinys
Spausdinti
R. KRUTULYTĖ
Septynmečio plano įvykdymas, vystant kolūkinę gamybą Kapsuko rajono kolūkiuose

V. ŽEIMANTAS
Apie Šiaulių ir Klaipėdos slaptas komunistines spaustuves 1920–1940 metais

A. ALEKSANDROVA
Radikalinė – demokratinė kryptis Vokietijos studentijos judėjime 1815–1819 m.

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos ir Livonijos santykių po Pabaisko mūšio klusimu

P. DUNDULIENĖ
Duona lietuvių liaudies gyvenime

G. TALLAT-KELPŠAITĖ-NIUNKIENĖ
Audimo staklių raida Lietuvoje

P. KULIKAUSKAS
Varnupių (Kapsuko raj.) piliakalnis 1971 m. tyrinėjimų duomenimis