„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
13-2 tomas. Turinys
Spausdinti
A. STRAŽAS
Prūsijos valdančiųjų sluoksnių nusistatymas Lietuvos ir Kuršo atžvilgiu 19–1918 m.

L. BIČKAUSKAS-GENTVILA
Išpirkos mokesčiai ir išpirkos sistema Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje

A. ŠIDLAUSKAS
Joachimas Lelevelis apie istorijos objektą savo paskaitose

R. VARAKAUSKAS
Livonijos valstybės žlugimas

I. VALIKONYTĖ
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Ponų tarybos vaidmuo valstybiniame politiniame gyvenime XV a. antrojoje pusėje (iki 1492 m.)

P. KULIKAUSKAS
Rudaminos (Lazdijų raj.) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų duomenys