„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
13-1 tomas. Turinys
Spausdinti
A. BENDŽIUS
Mokytojų kadrų rengimas ir komplektavimas (1950–1970 m.)

A. BERLINSKIENĖ
Lietuvos TSR kultūriniai ryšiai su užsienio šalimis dailės srityje (1959–1970 m.)

V. ŽEIMANTAS
Dėl trijų slaptų spaustuvių Lietuvos ir Baltarusijos komunistų partijos Panevėžio rajone 1919–1920 metais

V. LAURAITIS
Religijos ir klerikalizmo kritika „Drauge“

B. DUNDULIS
Projektas atkurti Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę Rusijos imperijos sudėtyje (1811–1812 m.)

S. LAZUTKA
Kai kurios Pirmojo Lietuvos Statuto nuorašų paleografijos ir rašybos ypatybės

P. DUNDULIENĖ
Lietuvių žiemos išlydėjimo šventės

M. MICHELBERTAS
V m.e.a. Daujėnų apgalvis