„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
11 tomas. Turinys
Spausdinti
V. LESČIUS
Vietinių darbo žmonių deputatų tarybų veikla, vystant statybas tarybų Lietuvos kaime (1953–1965 m.)

K. SURBLYS
Pakitimai tarybų Lietuvos darbininkų klasės geografijoje

A. BENDŽIUS
Specialiųjų vidurinių mokyklų tinklo kūrimas ir specialistų rengimo plėtimas tarybų Lietuvoje 1944–1968 m.

ST. OVERAITĖ
Moterų dalyvavimas kolūkinėje gamyboje ir kai kurie skirtumai darbo sferoje

R. ŽIUGŽDA
Klaipėdos klausimas 1919 m. Paryžiaus taikos konferencijoje

A. STRAŽAS
Prieštaravimai Vokietijos sąjungoje ir Lietuvos bei Kuršo sostų klausimas Pirmojo pasaulinio karo metais

L. BIČKAUSKAS-GENTVILA
Privatinės žemėvaldos apribojimai Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje (1861–1905 m.)

S. LAZUTKA
E. GUDAVIČIUS
I Lietuvos statuto šaltinių klausimu

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos ir Livonijos santykiai Gedimino valdymo laikotarpiu (1316–1341)

P. DUNDULIENĖ
Lietuvių saulės sugrįžimo švenčių apeigos

P. KULIKAUSKAS
Paveisininkų, Lazdijų raj., piliakalnis ir jo tyrinėjimai

A. VAITKŪNAS
Anglijos žemės ūkio darbininkų pabudimas pirmojo pasaulinio karo išvakarėse

M. HELTZERIS
Vergų darbo panaudojimo senovės Ugarite klausimu

B. DUNDULIS
Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbuose paskelbtų straipsnių istorijos klausimais bibliografija (1944–1969 m.)