„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
10 tomas. Turinys
Spausdinti
K. SURBLYS
Lietuvos darbininkų gamybinės kultūros kilimas pokario metais

V. LEŠČIUS
Vietinių tarybų stiprinimas LTS respublikoje (1953–1965)

A. BENDŽIUS
Aukštojo mokslo plėtimas tarybų Lietuvoje 1952–1968 m

R. KRUTULYTĖ
Tarybų Lietuvos MTS ir kolūkių kadrai 1947–1953 m.

S. LAZUTKA
A. KULIEŠIUVIENĖ
Kauno įgulos kareivių sukilimas 1920 m. (Istoriografija ir kai kurie klausimai)

A. KAZLAUSKAS
JAV lietuvių komunistų sąjungos formavimasis ir įsikūrimas 1919–1921 m.

A. STRAŽAS
Hamburgo karo tikslai ir jo ekspansija į Pabaltijį 1914–1918 m.

L. BIČKAUSKAS-GENTVILA
Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos žemėvaldos teisių apribojimai poreforminiu laikotarpiu (1861–1905)

A. ŠIDLAUSKAS
Tomas Husaževskis–Vilniaus universiteto istorijos profesorius

B. DUNDULIS
Lietuva ir Ordino valstybės žlugimas

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos valstybės susidarymo klausimu

P. DUNDULIENĖ
Senovės lietuvių religijos klausimu

A. VITKŪNAS
Anglijos žemės ūkio darbininkų padėtis XX a. pradžioje

M. HELTZERIS
Karališkoji administracija ir rūmų personalas Ugarite

V. GERMANAS
Tarybinės žemės reformos Lietuvoje falsifikavimas buržuazinėje nacionalistinėje istoriografijoje

A. STRAŽAS
„Oberosto žemės“ istorijos klausimai žinomojo Hamburgo istoriko veikaluose