„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
9 tomas. Turinys
Spausdinti
B. GLIKAS
Lietuvos darbininkų klasės indėlis, keliant darbo našumą socialistinės statybos laikotarpiu(144–152 m.)

A. STRAŽAS
Kaizerinės Vokietijos pozicija „Oberosto žemės“ atžvilgiu po Brest-Litovsko taikos

V. ČERNECKIS
Kapitalistinės pramonės formavimasis ir vystymasis Kaune XIX a. antroje pusėje ir XX pradžioje (1861–113 m.)

R. VĖBRA
Lietuviškos spaudos draudimas XIX a. antrojoje pusėje

S. SAMALAVIČIUS
Vilniaus mūrininkų ir dailidžių cechas iki XVIII a. vidurio

J. TIJŪNĖLYTĖ
Albertas Vijukas Kojalavičius – XVII a. kronininkas

B. DUNDULIS
Lietuva ir trylikos metų karas tarp Lenkijos ir Ordino (1454–1466 m.)

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos kovų su Livonijos ordinu XIII a. tyrinėjimų klausimu

P. DUNDULIENĖ
Lietuviškoji žagrė

M. HELTZERIS
Prievolinė žemėvalda senovės Ugarite