„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
7 tomas. Turinys
Spausdinti
R. KRUTULYTĖ
MTS politinių skyrių veikla tarybų Lietuvos žemės ūkio ištisinio kolektyvizavimo laikotarpiu

K. STRUMSKIS
Broliškųjų tarybinių tautų parama, atkuriant ir socialistiškai pertvarkant tarybų Lietuvos žemės ūkį (1944–1953 m.)

A. RAKŪNAS
Lietuvos liaudies kova prieš mobilizaciją į hitlerinę kariuomenę ir jos sužlugdymas (1941–1944 m.)

E. MISIŪNAITĖ
Reakcinis katalikų bažnyčios vaidmuo fašistų valdomos Lietuvos mokykloje

J. UMBRASAS
Dailininko K. Sklėriaus gyvenimas ir kūryba Liepojoje (1904–1915 m.)

R. VĖBRA
Nacionalinės inteligentijos formavimasis Lietuvoje XIX a. antrojoje pusėje

B. DUNDULIS
Lietuva ir koalicijos planas prieš Lenkiją (1438–1439 m.)

R. VARAKAUSKAS
Lietuvos valstybės pergalių prieš Livonijos ordiną XIII a. pabaigoje–XIV a. pradžioje klausimu

K. ČERBULĖNAS
Lietuviškoji liaudies keramika

V. SAVICKIS
Valstiečių bruzdėjimas Upytės apskrityje