„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
6 tomas. Turinys
Spausdinti
K. NORKUS
Lietuvos komunistų partija – socialistinio lenktyniavimo pramonėje organizatorius ir vadovas 194–1950 m.

A. RAKŪNAS
LKP organizacinis darbas, sutelkiant Lietuvos liaudį į kovą prieš hitlerinius okupantus ir jų bendrininkus – buržuazinius nacionalistus okupuotoje respublikos teritorijoje (1941–1944 m.)

R. VĖBRA
Nacionalinės buržuazijos formavimasis Lietuvoje XIX a. pabaigoje

A. VAITKŪNAS
Agrarinės krizės įtaka žemės ūkio darbininkų padėčiai Anglijoje XIX a. pabaigoje

B. DUNDULIS
Kova dėl valdžios Lietuvoje ir Bazelio bažnytinis susirinkimas (1431–14335 m.)

P. DUNDULIENĖ
Namų židinio kultas Lietuvoje

M. HELTZERIS
Šventovių žemėvalda senovės Ugarite