„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
4 tomas. Turinys
Spausdinti
V. LASTAS
Šiaulių miesto istorinė – geografinė apžvalga

B. GLIKAS
Socialinės – ekonominės ir politinės 1905–1907 metų revoliucijos Lietuvoje prielaidos

T. ADAMONIS
Lietuvos pažangioji dailė 1831–1863 metais

B. DUNDULIS
Napoleono armijos kelias per Lietuvą 1812 m.

P. DUNDULIENĖ
Badas ir maras Lietuvoje feodalizmo laikais

R. VARAKAUSKAS
Kautynės ties Ašerade (1279 m.) (Iš Lietuvių kovų prieš Livonijos ordiną XIII a.)

V. MILIUS
Lietuvių tarybinės etnografijos 195–1961 metų bibliografija

S. LAZUTKA
Knyga apie revoliucinius broliškų tautų ryšius. [Recenzija]