„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
3 tomas. Turinys
Spausdinti
R. KRUTULYTĖ
Žemės ūkio kolektyvizacija tarybų Lietuvoje

A. BENDŽIUS
Masinio kultūros – švietimo darbo organizavimas tarybų Lietuvoje 1944–1950 m..

I. LEMPERTAS
LKP taktika, kovojant dėl lietuvių tautos laisvės ir nepriklausomybės 198–1940 m.

PR. AKSMITAS
Vokiečių darbininkų kova už solidarumą su Rusijos proletariatu 1920 m. vasarą ir rudenį

A. STRAŽAS
1917 m. popiežiaus „taikos“ nota ir lietuvių buržuazinių nacionalistų paslaugos Vokietijos imperializmui

B. GLIKAS
Revoliucinio judėjimo pakilimas Lietuvoje 1905 m. rudenį

R. VARAKAUSKAS
Ledo mūšis ties Karūzu 1270 m. (Iš lietuvių kovų prieš Livonijos ordiną XIII a.)

M. HELTZERIS
Apie vergiją Ugarite