„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
2 tomas. Turinys
Spausdinti
J. ANDRIUŠAITYTĖ
Kai kurie revoliucinio judėjimo klausimai V. Lenino raštuose

I. LEMPERTAS
Revoliucijos varomosios jėgos ir proletariato sąjungininkai Lietuvoje fašistinės diktatūros laikotarpiu (196–1940)

A. BENDŽIUS
Aukštųjų mokyklų pertvarkymas ir išplėtimas tarybų Lietuvoje 1940–1950 metais

R. KRUTULYTĖ
Vokiečių okupacijos padarinių likvidavimas tarybų Lietuvos kaime 1944–1948 m.

B. DUNDULIS
Arbitražinis imperatoriaus Zigmanto sprendimas Žemaitijos ir Sūduvos klausimu 140 m.

R. ROZET
J. Zavadskis ir Vilniaus universiteto leidybinė grupė pirmajame XIX a. trisdešimtmetyje

P. DUNDULIENĖ
Žuobris (senovinis arimo įrankis Vidurio Lietuvoje)

V. ŽUKAS
S. Baltramaičio darbai lietuvių kraštotyros bibliografijos srityje

A. VAITKŪNAS
Anglijos liberalų agrarinė politika XX a. pradžioje (1907 m. smulkių žemės sklypų įstatymas

B. DUNDULIS
Napoleono armijos įsiveržimas į Kauną 181 m. (amžininko aprašymas)

V. ŽUKAS
S. Baltramaičio laiškai