„Istorija“. Mokslo darbai. 1-63 tomai
1 tomas. Turinys
Spausdinti
A. BENDŽIUS
Liaudies švietimo pertvarkymas ir išvystymas tarybų Lietuvoje 940–950 metais

R. KRUTULYTĖ
940–94 m. žemės reforma tarybų Lietuvoje

P. DUNDULIENĖ
Etnografijos mokslo pasiekimai tarybų Lietuvoje (940–957 m.)

J. REPŠYS
Zigmas Angarietis – marksizmo propagandistas Lietuvoje 97–98 m.

V. LESČIUS
Kauno miesto darbo žmonių kova dėl tarybų valdžios 98–99 metais

K. SIMAŠKA
Švietimas tarybų Lietuvoje 98–99 metais

P. DUNDULIENĖ
Rugiapjūtės pabaigtuvės Lietuvoje (XIX a.– XX a. pradžia )

B. DUNDULIS
Lietuvos konfliktas su ordinu dėl Žemaitijos sienų ir imperatoriaus atstovo B. Makros misija Lietuvoje 43 m.

V. ŽUKAS
P. Kepeno darbas „Apie lietuvių tautos kilmę, kalbą ir literatūrą“

A. VAITKŪNAS
Anglijos konservatorių agrarinė politika XIX a. gale (892 m. smulkių sklypų įstatymas)

D. BUTĖNAS
Dvarų šeimynos Lietuvoje XVI amžiaus pirmojoje pusėje

D. FAINHAUZAS
Slaptas caro valdžios dokumentas apie 846 metus Lietuvoje ir Baltarusijoje (Adomo Kirkoro „Kelionės dienoraštis“)

V. ŽUKAS
S. Baltramaičio autobiografija ir bibliografinį darbą liečiantį dokumentinė medžiaga

V. ŽUKAS
Bibliografijos bibliografija