„Istorija“. Mokslo darbai. 81 tomas
Dvyliktoji konferencija „Iš Panevėžio praeities“
Spausdinti

2010 metų spalio 22 d. įvyko tradicinė konferencija „Iš Panevėžio praeities“, skirta Panevėžio miesto ir regiono istorijos tyrimams. Šiais metais pasirinkta kultūros istorijos tema. Renginį organizavo Panevėžio kraštotyros muziejus, daugiausia nuveikė Istorijos skyriaus vedėja Jūratė Gaidelienė. Konferenciją finansavo Panevėžio miesto savivaldybė, Kultūros rėmimo fondas ir Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

Konferencijoje perskaityti aštuoni pranešimai. Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotoja dr. Skaidrė Urbonienė muziejinėmis fotonuotraukomis gerai dokumentuotame pranešime „Panevėžio krašto kryždirbystės tradicijų apžvalga“ daug dėmesio skyrė Panevėžio krašto liaudies meno savitumui, aptarė 1928 m. Vytauto Didžiojo karo muziejaus organizuotos kryžių ir koplytstulpių statymo akcijos įtaką regioninėms kryždirbystės tradicijoms. Dr. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė iš Lietuvos kultūros tyrimų instituto savo pranešime „XX a. I pusės dailės kūriniai Panevėžio krašto bažnyčiose. Keletas išskirtinių bruožų“ atskleidė raguviškio dailininko Jono Mackevičiaus indėlį į Šv. Kazimiero ikonografiją, atkreipė dėmesį į menotyrininkų užmirštas skulptūras Panevėžio katedros fasade. Vilniaus universiteto archeologijos magistrantas Dovilas Petrulis priminė etnologą Antaną Daniliauską, jo archeologinius kasinėjimus bei radinius, analizavo dabartinę tyrinėtų paminklų būklę. Panevėžio kolegijos dėstytoja Ermina Čižienė apžvelgė vienos seniausių Panevėžyje – Elektros gatvės istoriją. Profesorius habil. dr. Giedrius Subačius savo pranešimą skyrė kurioziniam kultūros istorijos faktui, kaip 1899 m. Liudvikas Janavičius N. Gogolio „Vestuvių“ lietuviškame vertime pjesės veiksmą iš Sankt Peterburgo perkėlė į Ramygalos gatvę Panevėžyje. Panevėžio muziejininkė Zita Pikelytė savo pranešime „Miestas ir laiko ženklai 1918–1940 metų Panevėžio fotografijoje“ gilinosi į fotografijos galimybes talkinti architektūros istorikams, nustatė Panevėžio Švč. Trejybės dabartinio pastato pašventinimo datą. Energingoji Mykolo Romerio universiteto profesorė dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė pranešime „Dainų šventės – pilietiniai tautos sambūriai (Panevėžio kultūros kontekstas)“ išryškino panevėžiečių indėlį į chorinio dainavimo tradiciją Lietuvoje ir apgailestavo dėl menkstančios chorų kultūros. Panevėžio „Ąžuolo“ mokyklos mokytoja Vaida Bakšienė perskaitė labai įdomų pranešimą „Žydų tautinės bendruomenės problemų atspindžiai Panevėžio miesto tarybos sprendimuose ir vietinėje spaudoje 1918–1940 m.“, kuriame neslėpė to meto visuomenėje buvusių įtampų.

Nuo 2004 m. konferencijos „Iš Panevėžio praeities“ pranešimai išleidžiami atskiru leidiniu. Šių metų leidinys: Iš Panevėžio praeities: kultūros paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys 2010 10 22 / sudarytojai J. Gaidelienė, A. Astramskas. – Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2010. – 103 p.: iliustr. – Tiražas 300 egzempliorių. Su pranešimais taip pat galima susipažinti Skaitmeninėje Panevėžio istorijos bibliotekoje adresu www.paneveziomuziejus.lt/lt/skaitmeninebiblioteka.

Arūnas ASTRAMSKAS