„Istorija“. Mokslo darbai. 82 tomas
Seminaras istorikams apie projektą HISTORIANA
Spausdinti

2011 m. sausio 20–23 d. Stambule vyko seminaras Europos istorikams ir istorijos mokytojams apie mokymui skirtą interneto svetainę HISTORIANA. Minėtame renginyje dalyvavo atstovai iš 20 valstybių – Europos šalių, taip pat Alžyro ir Turkijos. Tuo pat metu prabangiame viešbutyje ant Marmuro jūros kranto, kuriame vyko mūsų seminaras, buvo surengtas seminaras ir įvairių Turkijos universitetų istorikams bei istorijos mokytojams (dalyvaujantiems projekte MATRA). Nors seminarų tikslai buvo skirtingi, tačiau kai kurie užsiėmimai vyko kartu ir buvo siekiama, kad Europos valstybių istorikai bendrautų su Turkijos istorikais.

12_01

1 il. Pranešimą skaito EUROCLIO vykdančioji direktorė Joke van der Leeuw-Roard

Pirmą seminaro dieną išklausėme Europos istorikų ir istorijos mokytojų asociacijos EUROCLIO vykdančiosios direktorės Joke'ės van der Leeuw-Roard, Jungtinės Karalystės istorikų ir Europos Tarybos ekspertų Roberto Stradlingo ir Chriso Rowe'o pranešimų apie EUROCLIO ir Nyderlandų paveldo instituto iniciatyva pradėtą kurti interneto svetainę HISTORIANA. Minėta svetainė skirta Europos istorijos besimokantiems moksleiviams, istorijos mokytojams ir visiems, kurie domisi mūsų kontinento istorija.

Idėja kurti tokią svetainę buvo brandinama kelerius metus. Iš pradžių, kaip viename pokalbyje yra minėjusi EUROCLIO vykdančioji direktorė Joke van der Leeuw-Roard, ketinta pateikti atskirų valstybių požiūrį į svarbiausius Europos įvykius. Akivaizdu, kad tie patys praeities įvykiai skirtingų valstybių mokyklose traktuojami ir mokomi nevienodai, pvz., apie Antrojo pasaulinio karo įvykius ar Šaltojo karo laikotarpį. Taigi manyta, kad įvairių valstybių žmonėms verta susipažinti su skirtingais požiūriais ir tuo būdu geriau pažinti vieniems kitus.

Tačiau toks projektas būtų buvęs sunkiai įgyvendinamas. Surasti iš kiekvienos valstybės grupę bendraminčių, galinčių atrinkti medžiagą ir išversti ją kvalifikuotai į kitas kalbas, – iš tikrųjų sudėtinga užduotis. Tačiau šios idėjos neatsisakyta, tik pasikeitė projekto vizija.

Svetainėje HISTORIANA planuojama pateikti šešias temas: „Žmonių migracija“, „Teisės ir atsakomybė“, „Konfliktai ir bendradarbiavimas“, „Gyvenimas ir laisvalaikis“, „Darbas ir technologijos“, „Idėjos ir ideologijos“. Minėtos temos yra betarpiškai susijusios su visais žmonėmis, nepaisant jų kultūros, religijos ar etninės priklausomybės. Kiekviena tema turi įžangą ir laiko juostą, kuriomis siekiama parodyti, jog lokalioji, regioninė ir nacionalinė istorija yra susieta su platesniu Europos istorijos kontekstu.

Kaip pažymi projekto iniciatoriai, projektas HISTORIANA bus alternatyva Europos istorijos vadovėliui. Jo vartotojas galės naudotis daugeliu istorijos šaltinių – svarbių dokumentų ištraukomis, fotonuotraukomis, karikatūromis, žemėlapiais ir garsine regimąja medžiaga. Bus pateiktos laiko juostos, kurios padės suvokti, kaip Europa keitėsi per įvairius amžius, taip pat bus nurodytos užduotys įgūdžiams ugdyti ir jiems pasitikrinti, istorinio turinio žaidimai ir kt. Svetainės vartotojas galės pasirinkti norimą temą pagal keletą kriterijų: vietą, laiką, temas, įvykius arba istorines asmenybes.

Kita vertus, projektas skirtas ir istorijos mokytojams bei kitiems šioje srityje besidarbuojantiems švietėjams. Jie galės atsirinkti vertingus istorijos šaltinius su parengtomis užduotimis. Atsiras galimybė perimti įvairių mokymo metodų tarptautinę patirtį, kurią šiuo metu turi švietimo baruose dirbantys istorikai.

Minėtam projektui įgyvendinti sudaryta redakcinė grupė iš šešių valstybių atstovų – Maltos, Jungtinės Karalystės, Makedonijos, Nyderlandų, Vokietijos ir Latvijos. Projektui medžiagą teikia istorikai ir istorijos mokytojai iš Vokietijos, Danijos, Nyderlandų, Slovakijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Islandijos, Suomijos, Kipro, Italijos, Prancūzijos, Turkijos, Maroko ir kt. valstybių. Projekto konsultantai yra žinomi Europos istorikai (Bodo fon Borries'as, Robertas Stradlingas ir kt.), Europos muziejų asociacijos, Europos geografų asociacijos, Europos kultūros paveldo ir kt. asociacijų, institucijų atstovai.

Kuriant svetainę HISTORIANA yra rengiami seminarai, kurių metu supažindinama su atliktu darbu, vyksta diskusijos. Pirmas seminaras 2010 m. rudenį vyko Nyderlanduose, antras – sausio mėn. vyko Stambule, trečias 2011 m. vasarą vyks Latvijoje. Į šiuos seminarus kviečiami istorikai ir istorijos mokytojai iš visų valstybių.

Seminaro metu keletas užsiėmimų buvo skirta minėto projekto įgyvendinimo praktiniams aspektams aptarti. EUROCLIO sekretoriato nariai Stevenas Stegersas, Eleni Kanava (Nyderlandai), taip pat Mire Mladenovski (Makedonija), Yosanne Vella (Malta), Mouniras Dadi (Nyderlandai), Benny Christensenas (Danija), Dzintra Liepina (Latvija) supažindino su svetainėje pateikta dokumentine medžiaga, mokiniams skirtomis užduotimis, žaidimais, laiko juostomis ir kt.

Kaip minėta, viena iš projekto temų yra Europos gyventojų migracija. Būtent šiai temai seminaro metu buvo skirta daugiausia dėmesio. Ji bus atskleista išsamiai pateikiant kai kurias skirtingų krypčių ir laikotarpių migracijas. Antai bus pateikta medžiaga apie Afrikos ir Azijos gyventojų migraciją į Daniją maždaug nuo 1960 m., apie vokiečių migraciją po Antrojo pasaulinio karo iš Čekoslovakijos (Sudetų), apie XIX a. gyventojų migraciją iš Lenkijos į Vokietijos pramoninę Ruro sritį, apie Šiaurės Afrikos gyventojų migraciją į Europą XX a. ir kt. Šiame kontekste būtų verta supažindinti su prievartine migracija iš Baltijos šalių, kai Stalino režimo metais daug gyventojų buvo ištremta į SSRS arba 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Tačiau kyla abejonių, ar apie sovietmečio tremtis apskritai bus kalbama minėtoje svetainėje, nes yra tik vienas atstovas iš Baltijos šalių, t. y. Latvijos. Iš tarptautinės patirties yra žinoma, kad kiekvienos valstybės atstovai dažniausiai stengiasi daugiau pateikti savo krašto istorijos ir jiems ne tokia aktuali kitų Europos regionų istorinė praeitis. Tiesa, R. Stradlingas rodė vieną nuotrauką, kurioje įamžinta Latvijoje jo nufotografuota akmens plokštė su įrašu apie ištremtus į Sibirą vaikus. Belieka tikėtis, jog svetainėje nebus apsiribota šiuo vieninteliu šaltiniu, atspindinčiu sovietmetį Baltijos šalyse.

Iš ankstesnių tarptautinių renginių esu patyręs, jog Vakarų Europos istorijos mokytojai dažniausiai mažai žino apie sovietų okupuotų valstybių istoriją. Jie dažniausiai išmano nacių okupaciją (kurią patyrė Vakarų Europos valstybės), svarbiausius SSRS įvykius, tačiau apie sovietų režimo nusikaltimus okupuotose valstybėse (Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir kt.) žino labai mažai arba prisipažįsta, kad beveik nieko nėra apie tai girdėję.

Seminaro dalyviams buvo surengta kultūrinė programa: vyko viktorina apie Europos ir Turkijos istoriją. Aplankyta Osmanų imperijos sultonų rezidencija – prabangūs Dolmabahce rūmai (juose – 285 kambariai, 46 salės, 6 pirtys ir 68 tualetai; čia gyveno ir 1938 m. mirė pirmasis Turkijos prezidentas Mustafa Kemalis Atatiurkas), šv. Sofijos soboras, Žydroji mečetė, Bizantijos imperatoriaus Justiniano I pastatytas vandens rezervuaras (Yerebatan Sara) ir kt.

Seminaras Stambule visiems jo dalyviams buvo labai naudingas. Tikimasi, jog kuriama interneto svetainė bus naudinga visų Europos valstybių mokiniams ir istorijos mokytojams. Žinoma, tam tikra kliūtimi nemažai daliai vartotojų bus kalbos barjeras. Svetainę planuojama kurti anglų kalba. Jeigu bus skirta papildomai lėšų, gali būti medžiaga pateikta ir keliomis kitomis kalbomis. Tokiu atveju tikėtina, kad būtų verčiama ir į rusų kalbą. Dėl suprantamų priežasčių į lietuvių kalbą nebus verčiama (viliamasi, kad bus galima naudotis vertimo programa). Net jeigu ir bus tam tikrų sunkumų dėl kalbos barjero, tikiuosi, jog Lietuvos istorijos mokytojams bus galima naudotis vertinga vaizdine medžiaga ir svarbiausia – perimti kai kurias idėjas. Kai ką galbūt galima sužinoti jau dabar. Besidomintiems šiuo istorijos projektu siūlyčiau pasidomėti internetiniu adresu http://www.historiana.eu/site/index.php.

Benediktas ŠETKUS